Bebas | Benar | Berani

Pertembungan itu sewajarnya mencerahkan. Kerana jika dua idea itu mirip, salah satunya menjadi tidak releven.